Nederlands netwerk van onderzoekers naar de ziekte van Huntington (DHDRN)

Een uniek netwerk van onderzoekers uit zowel basale als klinische onderzoeksvelden is tot stand gekomen in Nederland. Het is bijzonder dat deze experts uit diverse vakgebieden samenwerken aan het ziektebeeld van Huntington. Zodoende kunnen zij gezamenlijk de geheimen van deze ziekte ontrafelen en mogelijke therapieën ontwikkelen.

Tijdens bijeenkomsten door de jaren heen hebben deze experts elkaar beter leren kennen op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het vertrouwen is opgebouwd, sterke samenwerkingsverbanden zijn gevormd en ze zijn bekend bij internationale Huntington collega's. Daarnaast is er ook veel uitwisseling van kennis en ideeën over recent onderzoek naar de ziekte van Huntington om het ziekteverloop te begrijpen en adequate behandelingen te ontwikkelen.

Meer informatie over dit Nederlands netwerk van onderzoekers naar de ziekte van Huntington is te lezen op de Engelstalige DHDRN webpagina's, klik hier .