Zorg

Hulp

Regelhulp
Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf.

U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk. Klik hier voor de website.


Nationale Hulpgids
De Nationale Hulpgids is een soort 'marktplaats' voor zorg, waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met de kleinschalige zorgaanbieders (veelal ZZP'ers) op de website. De site is gratis te gebruiken en u bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken. U kunt ook aangeven met welke aandoening(en) de zorgverlener ervaring moet hebben.
De website wordt veel gebruikt door pgb-houders, mede dankzij de samenwerking met Per Saldo.

Per Saldo Hulpgids
De Per Saldo Hulpgids is een digitale gids alleen voor leden van Per Saldo. Zij werken hierin nauw samen met de website de Nationale Hulpgids, voorheen Zoekpgbzorg. De Per Saldo Hulpgids is de plek waar u zorgaanbieders vindt die u kunt inhuren. Instellingen en bureaus, groot, klein, particulier, gesubsidieerd. Zorgverleners, die als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) hun diensten aanbieden.


Eigen verantwoordelijkheid
Als zorgaanbieders vermeld staan in een hulpgids is dat geen garantie voor kwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een zorgaanbieder en voor de afspraken die u met deze aanbieder maakt. Bespreek ook zaken als verzekeringen enz. met uw zorgaanbieder.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo Loket: in gesprek over uw situatie en wat u nodig heeft aan ondersteuning
Wanneer u om welke reden dan ook moeite heeft met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of meedoen in de samenleving, kunt u een beroep doen op de Wmo. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een medewerker van dit loket, de Wmo-consulent, geeft u informatie en advies over algemene en individuele voorzieningen, maar kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen, zoals een woningaanpassing of een scootmobiel.

Voordat u met een Wmo-consulent in gesprek gaat, kunt u thuis alvast nadenken over uw vraag. Waar heeft u moeite mee? Wat zijn dingen die u nodig heeft? Met de bijgevoegde brochure kunt u zich voorbereiden op het gesprek met een Wmo-consulent. De brochure is ontwikkeld door de CG-Raad, de CSO en Programma VCP in samenwerking met MEE.


PGB
Kan ik overweg met een persoonsgebonden budget?
Doe de pgb-test!

U hebt een aanvraag ingediend voor hulp of zorg, of u staat op het punt dat te doen. Dan staat u misschien ook voor de keuze of u deze zorg of hulp zelf wilt organiseren of dat u dit liever laat regelen door een zorginstelling. Wat past het beste bij u? Zelf uw zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) of budget uit de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz)? Of de zorg laten regelen door een zorginstelling? Met de pgb-test kunt u nagaan of zelf uw zorg organiseren met een budget iets is voor u.

Persoonlijk advies
Als u de vragenlijst helemaal invult, krijgt u een persoonlijk advies. Misschien is werken met een budget iets wat helemaal bij u past. Of misschien is het omgekeerde het geval en past het beter bij u om een zorginstelling de zorg te laten regelen. Het kan ook zijn dat het werken met een budget best bij u past maar dat u wel een beetje hulp kunt gebruiken. Dan is uw persoonlijke advies aangevuld met waardevolle tips. Een tip kan bijvoorbeeld zijn om bepaalde taken uit te besteden. Of dat het volgen van een bepaalde cursus u goed op weg kan helpen. Overweegt u een pgb aan te vragen of een budget uit de vpz? Doe dan de pgb-test op www.pgb-test.nl.

Het invullen van de pgb-test duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop krijgt u direct uw persoonlijke
advies. De test is anoniem. Met andere woorden: de resultaten van deze test worden niet aan
derden zoals uw zorgkantoor doorgegeven.