Kontaktblad

voorkant kontaktblad 
 Het Kontaktblad verschijnt vier keer per jaar, in de maanden: maart, juni, september 
 en december. Het is het officiële orgaan van de Vereniging van Huntington.


 Redactieadres: 
 Vereniging van Huntington
 Zuid Hollandlaan 7
 2596 AL Den Haag
 Tel.: 070-314 88 88

 Redactie: 

Hans Gommans
Karin van der Heijden
 

 

Oplage:
1450 stuks
 
Vormgever:
Station Drukwerk

Druk:
Station Drukwerk

ISSN:
1383-0414

Copyright:
Vereniging van Huntington
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding en in overleg met de Redactie.