Financiers

Fonds PGO
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG en verstrekt namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.

Prinses Beatrix Spierfonds
Naast de subsidie van het Fonds PGO/CIBG ontvangt de Vereniging een belangrijke bijdrage in haar exploitatielasten van het Prinses Beatrix Spierfonds (voorheen Prinses Beatrix Fonds).

Het fonds heeft echter in 2011 definitief besloten zich uitsluitend te richten op spierziekten. Dit betekent dat zij afscheid neemt van een aantal, door hen gesubsidieerde, patiëntenverenigingen, waaronder de Verenging van Huntington. Met ingang van 2017 ontvangt de Vereniging vervolgens alleen nog een bijdrage uit de loterijopbrengst van de Vrienden Loterij.