Contactdagen

De tweede Contactdag werd gehouden op zaterdag 10 september 2016 bij Uilenbos te Lunteren.
Het was een dag van elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en genieten van de mooie natuur.

Een verslag kunt u in het Kontaktblad van december lezen.