Algemene Ledenvergadering

afbeelding hersenenOp zaterdag 7 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Utrecht.

Tijdens de ALV is het de gewoonte van de Vereniging om verantwoording af te leggen over onze activiteiten en financiën in het afgelopen jaar, maar daarnaast ook om met de leden van gedachten te wisselen over de nabije toekomst. Graag vertelden wij u over de uitdagingen en stappen die de Vereniging samen met een groep enthousiaste jonge mensen voornemens is te nemen om de toekomst van de Vereniging, haar activiteiten rondom zorg en welzijn, informatie en belangenbehartiging, naar het financieren van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook hoe wij meer bekendheid willen geven aan de ziekte van Huntington.

Ook hadden wij dr. Eric Reits bereid gevonden om vanuit zijn werk als onderzoeker op het gebied van Celbiologie en Histologie en verbonden aan het AMC te vertellen over de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek.