Agenda

 

Thematische netwerkbijeenkomsten Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven. Dat doet het programma op diverse manieren. Met bijeenkomsten, informatie en inspiratie, en het signaleren van knelpunten. Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van twaalf cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties. Kijk voor meer informatie en de data van de bijeenkomsten in uw regio op de website: www.zorgverandert.nl


Agenda

 

Maart

Vrijdag 24 maart: LOVAH Congres 2017, DeFabrique Utrecht
Op 24 maart 2017 vindt in DeFabrique in Utrecht het jaarlijkse LOVAH Congres plaats (voor aspirant huisartsen). Dit jaar met het thema 'Over de grens – tot hier en niet verder?'.

Als huisarts loopt men dagelijks tegen grenzen aan die men moet bewaken. Hoe doe men dat? Waar liggen iemands grenzen eigenlijk? En mag men zo nu en dan over die grens? Aspirant huisartsen ontdekken antwoorden op die vragen tijdens het LOVAH Congres 2017. Voor meer informatie: http://www.lovah.nl/werkgroepen-en-activiteiten/congres/congres-2017/programma

De Vereniging zal deelnemen aan de Hersenstraat. We hebben weer vrijwilligers bereid gevonden de stand te bemannen!

Maandag 27 maart: Huntington bijeenkomst Hengelo
Op maandag 27 maart wordt in Hengelo (van 16.00-20.00 uur) een bijeenkomst georganiseerd voor Huntington families en hun betrokkenen.

Voor deze bijeenkomst hebben wij een boeiend programma proberen samen te stellen. Na een korte inleiding door Dirk van der Wedden, Coördinator Zorg Vereniging van Huntington, zal Laura vertellen over de diagnose Huntington in haar familie en hoe het gezin hiermee omgaat. Jeroen van Vugt, neuroloog bij het Medisch Spectrum Twente, praat u bij over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en Martine van Koolwijk, maatschappelijk werker afdeling Klinische Genetica van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen verzorgt een korte presentatie over (pre)symptomatisch testen. En ook presenteert Arie Zwanenburg, secretaris van de Vereniging van Huntington, de visie van de Vereniging op uw en onze zorgen.

Maar deze bijeenkomst is niet alleen informatief! Na afloop van de presentaties en verhalen geven wij u graag alle ruimte om elkaar verder te ontmoeten, om te verdiepen en het delen van uw ervaringen, vragen en beleving. Dat mag in één op één gesprekken, maar ook groepsgewijs en dat alles in een fijne "huiskamersfeer". Download hier het programma!

 

April

Zaterdag 8 april: Huiskamerbijeenkomst Zeeland, Sint Jansteen
De ziekte van Huntington heeft gevolgen voor uzelf, uw familie, uw naaste omgeving, uw werk. De ervaring leert dat het heel zinvol en verrijkend kan zijn om met elkaar te praten over de problemen, gedachten, gevoelens, die ons allen bezighouden. Daarom organiseren wij op zaterdag 8 april a.s. een lotgenotenbijeenkomst en nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen.

De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten, partners en familieleden. Wij zouden het fijn vinden als u komt, iedereen is van harte welkom, ook nieuwkomers!

De middag wordt gehouden op zaterdag 8 april 2017, aanvang 14.30 uur te Sint Jansteen (Zeeland)
Locatie: Adresgegevens krijgt u zodra u zich aanmeldt.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst of u wilt zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Bureau. Deelname is uiteraard kosteloos én zaterdag 8 april is een tolvrije dag!

Leden uit de provincie Zeeland en in West-Brabant krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst toegestuurd.

 
Zaterdag 22 april: Algemene Ledenvergadering, Utrecht
Op zaterdag 22 april zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden te Utrecht.
Tijdens deze dag informeren wij u niet alleen over de afgelopen periode, maar wordt u ook bijgepraat over de plannen voor de toekomst van de Vereniging.

U ontvangt een uitnodiging voor deze dag. Noteer deze datum alvast in uw agenda!


Oktober


Donderdag 5 oktober: Symposium Vereniging van Huntington voor professionals
Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten wij dit zo snel mogelijk weten.


November

Zaterdag 18 november: Ledenmiddag Vereniging van Huntington
Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten wij dit zo snel mogelijk weten.December

Woensdag 6 en donderdag 7 december: Nursing Experience, de Reehorst Ede
Een beurs voor verpleegkundige en verzorgende professionals. Voor meer informatie: www.nursingexperience.nl

De Vereniging zal deelnemen aan de Hersenstraat. We hebben weer vrijwilligers bereid gevonden de stand te bemannen!

 

In Twente vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats over de ziekte van Huntington. Doel van deze bijeenkomst is mensen met Huntington en betrokkenen met elkaar in contact te laten komen. De bijeenkomst is kosteloos en wordt ondersteund door de Huntington patiëntenvereniging en de Huntington Werkgroep in Twente